Om JKK

Jæren ro- og padleklubb vart stifta 1. oktober 2002, og skifta namn til Jæren Kajakklubb (JKK) i 2006. Klubben har 165 medlemmer (11.11.2018) frå alle aldersgrupper. Klubben er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Padleforbund (NPF).


JKK har som målsetjing å fremje padleglede og ha eit godt fellesskap.  Vi tilbyr padleturar for både nybegynnarar og erfarne padlarar. Vi arrangerer opplæring  i padling, sikkerhetstrening, familiedag og konkurranse. Klubben har kajakkar og utstyr til disposisjon for medlemmane.


Klubblova regulerer mellom anna medlemskap og val av styremedlemmer.


Ansvarleg for politiattestar er ledaren.  Politiattest skal avkrevjast av personar som skal

utføre oppgåver for idrettslaget som innebærer eit  tillits- eller ansvarsforhold overfor mindre-

årige eller mennesker med utviklingshemming.


Våre kajakker er i containeren som ligger ved Gunnarsberget ved Frøylandsvannet.


Styret 2020:

Namn:

LEIAR: Frode Skårland, 48997102

NESTLEIAR: Marko Sundt, 95117574

MATERIALFORVALTAR: Bjørn Hodne, 95236156

KASSERAR: Alf Bjarne Ihle, 98283725

NØKKELANSVARLEG: Oddveig B. Gabrielsen, 90253262

STYREMEDLEM: Arna R. Tho, 93030053(Anna Bergitte Skårland er kasserar, men ikkje ein del av styret.)Kontakt:

Jæren Kajakklubb

Granittveien 24

4347 Lye


Telefon (leder): 48997102

Epost leder: formann@jkajakk.no


Bankgiro: 3290.20.71376


Org.nr 890 045 022

Jæren Kajakklubb